Challenges

 

 

Een vertrekpunt voor innovatie

Deze eerste editie van de Federale Innovatie Award zette niet alleen bestaande initiatieven in de verf, maar creëerde ook nieuwe opportuniteiten om te innoveren. Federale overheidsdiensten werden dus opgeroepen om, naast de innovatie-initiatieven, ook hun challenge in te zenden. Een challenge is een concrete uitdaging waarmee je een prangend vraagstuk kenbaar maakt die jouw organisatie wil opgelost zien. De FOD BOSA ging samen met enkele ondersteuningspartners op zoek naar de challenges waarbij een samenwerking tot stand kon komen om een innovatieve oplossing te ontwikkelen en testen.

We ontvingen 9 challenges, waarvan er al zeker 6 challenges gematcht werden met een ondersteuningspartner. 

Kom hieronder te weten met welke challenges we aan de slag gaan en wie de ondersteuningspartners van BOSA zijn.

De challenges

Help ons om burgers de snelste weg te tonen naar hun rechten in het Belgische mensenrechtenlandschap

FIRM

Iedereen mee: hoe kunnen we in de toekomst al onze gebruikers bereiken met onze digitale diensten? 

RVA

Hoe kunnen we de verwerking van aanbestedingsdossiers optimaliseren? 

Federale Politie

Hoe geven we aanvragers op elk moment een stand van zaken betreffende de behandeling van hun aanvragen? 

FOD Sociale Zekerheid

Hoe kunnen we generatieve AI inzetten om de dienstverlening te verbeteren en onze efficiëntie te verhogen?

RVA

Hoe kunnen we werklast in onze organisatie bespreekbaar maken en adequaat reageren? 

FOD Mobiliteit

 


Zit jouw organisatie met een gelijkaardige uitdaging?
Contacteer ons dan via innovationaward@bosa.fgov.be

 

De ondersteuningspartners van FOD BOSA zijn:

  • De dienst ‘Digitalisering’ van de FOD BOSA
  • De dienst ‘Vereenvoudiging’ van de FOD BOSA
  • Het innovatielab Nido van de FOD BOSA
  • Thomas More Hogeschool
  • Erasmushogeschool Brussel

Ondersteuningsaanbod van FOD BOSA

FOD BOSA en haar partners helpen jou een oplossing te vinden voor je challenge! Ontdek hier welke verschillende ondersteuningen we voor jou in petto hebben.

dan is Eramushogeschool Brussel en het innovatielab Nido er om je te ondersteunen.

Een groep studenten van de opleiding Idea & Innovation Management helpt je door uitgebreid onderzoek te doen naar je uitdaging. Na het ontrafelen van het probleem, ondersteunen ze je organisatie om ideeën te genereren en werken ze op basis hiervan een concept of business case uit. Nido faciliteert mee dit proces zodat je een sterke challenge hebt om verder je innovatietraject succesvol te doorlopen.

dan is het expertisecentrum voor human centered design & innovatie van de FOD BOSA en/of de Thomas More Hogeschool jouw partner. 

Je wegwijs maken in service design om zo nieuwe producten en diensten te ontwikkelen is het vak van het expertisecentrum. Via een workshop zetten ze jouw team aan het stuur van je ontwikkelingstraject.

Graag ook hulp uit academische hoek? Een interdisciplinair team van studenten van Thomas More gaat met jouw challenge aan de slag om tot een prototype of minimum viable concept van een oplossing te komen. Dat doen ze op basis van design thinking en met concrete tools.

dan kan de dienst Vereenvoudiging je ondersteunen!

Ze helpen je vanuit het only once principe, verlagen administratieve lasten en nudgen burgers en ondernemers richting hun rechten en plichten. Voor uitdagingen die gelinkt zijn aan de Single Digital Gateway kan je financiële fondsen krijgen.

het innovatielab Nido gooit jouw uitdaging in de markt via Gov Buys Innovation!

We laten de collectieve intelligentie van bedrijven los op jouw probleem. Laat je inspireren door tal van innovatieve oplossing en kies met welke je wil experimenteren. We ondersteunen je van de eerste marktverkenning tot de ‘lessons learned’ van je experiment.