Challenges

Wat bedoelen we met een challenge?

Een challenge is een uitdaging waarmee je een prangend vraagstuk kenbaar maakt die jouw organisatie wil opgelost zien. Het is een manier om allerlei partners en geïnteresseerden uit te nodigen tot co-creatie en om tot een waardevolle en vernieuwende oplossing te komen.

Voorbeelden:

 • Hoe identificeren, voorkomen en bestrijden we discriminatie in data-gedreven of (zelf)lerende toepassingen in onze organisatie?
 • Hoe kunnen we als overheidsorganisatie een overtuigende partner zijn in het bestrijden van de klimaatopwarming?
 • Hoe kan de noodcentrale 112 in alle talen communiceren met oproepers?

Wie kan deelnemen?

Dit initiatief richt zich tot alle organisaties van de federale overheid (met uitzondering van overheidsbedrijven) en hun personeel.

Welke challenges komen in aanmerking?

 • Het overheidsteam of individuele inzender die een challenge indient maakt deel uit van één van de toegelaten federale overheidsorganisaties.
 • Inzendingen dienen ten laatste op 27 maart 2023 te zijn ingediend.
 • De ingediende challenge wordt gesteund door een directielid uit de federale overheid.
 • Het overheidsteam engageert er zich expliciet toe om de lessen die geleerd worden tijdens het innovatietraject toegankelijk te maken voor de federale overheid.

Deze deelnemingsvoorwaarden worden onderzocht door Nido.

Is er een match?

Hoe werkt het concreet? Om je deelname zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk te maken en om te kijken of er een goede match bestaat tussen de ingediende challenges en de verschillende ondersteuningsvormen van FOD BOSA werken we in drie stappen:

Stap 1

Dien je challenge ten laatste in op 27 maart 2023.

Deze stap is afgerond.

Stap 2

Licht je challenge toe aan de partners van de FOD BOSA en ontdek welke steun zij je kunnen bieden op 24 april.

Stap 3

Heb je een match? Gefeliciteerd! Wij maken je challenge en je gloednieuwe partnerschap bekend op
25 mei.

Matchingcriteria

De ondersteuningspartners van de FOD BOSA zullen de challenges screenen op basis van de volgende criteria om te bepalen of ze een innovatietraject kunnen voorstellen:

 • Er is een heldere beschrijving van het probleem en uitdaging die de organisatie wil aangaan.
 • De challenge biedt ruimte om innovatieve oplossingen te verkennen.
 • De challenge kent een sterk innovatiepotentieel en streeft naar een baanbrekende vernieuwing.
 • De relevantie: is er een duidelijke meerwaarde voor de organisatie en de gebruiker?
 • Overdraagbaarheid: kan het ook van waarde zijn in een andere context, situatie of organisatie?

De ondersteuningspartners zullen op basis hiervan hun voorkeur van challenge uitspreken en een voorstel tot ondersteuning doen. Het is het betreffende overheidsteam dat vervolgens kiest om al dan niet in te gaan op de voorgestelde ondersteuning van FOD BOSA.

De ondersteuningspartners van FOD BOSA zijn:

 • Het innovatielab Nido van de FOD BOSA
 • De dienst ‘Digitalisering’ van de FOD BOSA
 • De dienst ‘Vereenvoudiging’ van de FOD BOSA
 • Thomas More Hogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • ESA Saint-Luc Bruxelles

Ondersteuningsaanbod van FOD BOSA

FOD BOSA en haar partners helpen jou een oplossing te vinden voor je challenge! Ontdek hier welke verschillende ondersteuningen we voor jou in petto hebben.

dan is Eramushogeschool Brussel en het innovatielab Nido er om je te ondersteunen.

Een groep studenten van de opleiding Idea & Innovation Management helpt je door uitgebreid onderzoek te doen naar je uitdaging. Na het ontrafelen van het probleem, ondersteunen ze je organisatie om ideeën te genereren en werken ze op basis hiervan een concept of business case uit. Nido faciliteert mee dit proces zodat je een sterke challenge hebt om verder je innovatietraject succesvol te doorlopen.

dan is het expertisecentrum voor human centered design & innovatie van de FOD BOSA en/of de Thomas More Hogeschool jouw partner. 

Je wegwijs maken in service design om zo nieuwe producten en diensten te ontwikkelen is het vak van het expertisecentrum. Via een workshop zetten ze jouw team aan het stuur van je ontwikkelingstraject.

Graag ook hulp uit academische hoek? Een interdisciplinair team van studenten van Thomas More gaat met jouw challenge aan de slag om tot een prototype of minimum viable concept van een oplossing te komen. Dat doen ze op basis van design thinking en met concrete tools.

dan kan je beroep doen op ESA Saint Luc Bruxelles.

Studenten van ESA Saint Luc BXL met zeer uiteenlopende achtergrondkennis gaan voor jouw maatschappelijk probleem op zoek gaan naar een diepgaand empathische oplossing die mensgericht is. Een technisch en financieel haalbaar concept dat gebaseerd is op participatieve ideevorming en systeemanalyse en uitgewerkt wordt in een tastbaar prototype. In 2 weken tijd krijg je één of meerdere ontwerpen die beantwoorden aan de nood van je organisaties, waarna jij beslist welke uitgewerkt en uitgetest worden door de ontwerpteams, belanghebbenden en gebruikers.

dan kan de dienst Vereenvoudiging je ondersteunen!

Ze helpen je vanuit het only once principe, verlagen administratieve lasten en nudgen burgers en ondernemers richting hun rechten en plichten. Voor uitdagingen die gelinkt zijn aan de Single Digital Gateway kan je financiële fondsen krijgen.

het innovatielab Nido gooit jouw uitdaging in de markt via Gov Buys Innovation!

We laten de collectieve intelligentie van bedrijven los op jouw probleem. Laat je inspireren door tal van innovatieve oplossing en kies met welke je wil experimenteren. We ondersteunen je van de eerste marktverkenning tot de ‘lessons learned’ van je experiment.