Organisaties die kunnen deelnemen

Organisaties die kunnen deelnemen

Deze Federale Innovatie Award richt zich tot alle overheidsdiensten binnen de federale overheid, met uitsluiting van de overheidsbedrijven.
Ben je niet zeker of jouw organisatie toegelaten wordt om deel te nemen aan de Federale Innovatie Award, dan kan je dat gemakkelijk in de lijst hieronder nagaan.

Heb je nog vragen, contacteer ons dan.

121 resultaten
APETRA
Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Nationale Veiligheidsoverheid"
Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten"
Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met Consulaire Zaken
Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie van het beheer van de identiteitskaarten en van het rijksregister
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
Bedienaars van de erediensten
Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk
Belgische Mededingingsautoriteit