Toegankelijkheids​verklaring

Toegankelijk​heids​verklaring

De FOD BOSA verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheids​verklaring is van toepassing op de website www.federalinnovationaward.be

Niveau van naleving

Deze website is gedeeltelijk toegankelijk. Je vindt hieronder de oorzaken voor de vermelde ontoegankelijkheden en vrijstellingen.

Voorbereiding toegankelijkheids​verklaring

Een vereenvoudigde controle werd uitgevoerd op de website, het resultaat hiervan kan bekeken worden via deze link naar het controlerapport.

Ontoegankelijke inhoud

  • Een veld op het contactformulier is niet correct gelabeled (WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2)
  • Op enkele pagina’s zijn er lege hoofdingen aanwezig (WCAG 1.3.1)
  • Een iframe op de contactformulier pagina draagt geen titel (WCAG 2.4.1)
  • De focus bij toetsenbord-navigatie is niet zichtbaar (WCAG 2.4.7)
  • Het zoekveld op de organisaties pagina heeft geen “submit” knop (WCAG 3.2.2)
  • De sociale media knoppen zijn lege, niet toegankelijke links (WCAG 4.1.2)

Dit zijn de gekende ontoegankelijkheden op basis van de vereenvoudigde controle, een vollediger overzicht is enkel mogelijk na een diepgaande audit.

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met de:

FOD Beleid en Ondersteuning
Simon Bolivarlaan 30, bus 1 WTC III 1000 Brussel info@bosa.fgov.be
+32 (0)2 740 74 74

Als er een probleem blijft, kan je onze klachtenprocedure volgen. Ben je het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel
contact@mediateurfederal.be

Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

Op basis van de ontoegankelijkheden vastgesteld in de vereenvoudigde controle wordt met de inhoudsbeheerders en de sitebouwer actie genomen om deze problemen op te lossen. Nadien wordt een volledige audit uitgevoerd in de loop van 2023.

Deze verklaring is op 27 januari 2023 opgesteld.