Contact

Over ons

Deze Federale Innovatie Award is een initiatief van FOD BOSA, op vraag van de Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter.

De organisatie gebeurt door Nido, het innovatielab van FOD BOSA. Dit lab heeft als doel om innovatie binnen de overheid te stimuleren en te faciliteren. Dat doen ze door challenges en innovatietrajecten van overheidsorganisaties te begeleiden met behulp van haar Gov Buys Innovation aanpak. Ze hosten daarnaast een netwerk van ambtenaren en academici rond innovatie en zetten als nationaal contactpunt bij OPSI (OESO) voor België ons land en haar innovaties mee op de kaart.

Contacteer ons