Organisaties die kunnen deelnemen

Organisaties die kunnen deelnemen

Deze Federale Innovatie Award richt zich tot alle overheidsdiensten binnen de federale overheid, met uitsluiting van de overheidsbedrijven.
Ben je niet zeker of jouw organisatie toegelaten wordt om deel te nemen aan de Federale Innovatie Award, dan kan je dat gemakkelijk in de lijst hieronder nagaan.

Heb je nog vragen, contacteer ons dan.

121 resultaten
Bureau voor Normalisatie
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
Centrale dienst voor Duitse vertaling
Centrum voor Cybersecurity België
College van de Federale Ombudsmannen
College van hoven en rechtbanken
Commissie voor Boekhoudkundige normen
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
Congrespaleis
Consumentenombudsdienst