Organisaties die kunnen deelnemen

Organisaties die kunnen deelnemen

Deze Federale Innovatie Award richt zich tot alle overheidsdiensten binnen de federale overheid, met uitsluiting van de overheidsbedrijven.
Ben je niet zeker of jouw organisatie toegelaten wordt om deel te nemen aan de Federale Innovatie Award, dan kan je dat gemakkelijk in de lijst hieronder nagaan.

Heb je nog vragen, contacteer ons dan.

121 resultaten
Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondse
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
De 112-centra
Delcredere
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie
Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap
FOD Beleid en Ondersteuning
FOD Binnenlandse Zaken
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie
FOD Financien
FOD Justitie