MyDIA

 

RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)

 

My Digital Assistant (MyDIA) is een mobiele applicatie ontwikkeld door de federale sociale-inspectiediensten (RSZ, RIZIV, RVA, FOD Werk en RSVZ) om hun controles op het terrein gestroomlijnder en efficiënter te maken. De app biedt inspecteurs via hun smartphone in real-time toegang tot databanken van de sociale zekerheid en het rijksregister, waardoor ze altijd de meest recente aangiftegegevens tot hun beschikking hebben. Het biedt ook een overzicht van de inspecteurs die deelnemen aan de inspectieopdrachten en wie welke persoon heeft gecontroleerd. MyDIA is sinds 2020 beschikbaar voor een beperkte groep van testgebruikers en sinds 2021 voor alle inspecteurs.

De grootste vernieuwing zit in het feit dat MyDIA authentieke overheidsdata beschikbaar maakt op een mobiel apparaat, waardoor de inspecteur zelfs in fysiek moeilijke of chaotische onderzoekssituaties, zoals bouwwerven, snel en eenvoudig toegang heeft tot gegevensbanken. De toepassing bevordert ook de samenwerking tussen inspecteurs van verschillende diensten en overheidsniveaus. MyDIA heeft het werk van sociale inspectiediensten efficiënter en sneller gemaakt en wordt gebruikt door 948 medewerkers van 5 verschillende organisaties.

Via dit filmpje leer je meer over wat de app MyDIA doet en wat de voordelen zijn. Een aantal van de mogelijke bijkomende ontwikkelingen die aangekondigd worden in de video zijn intussen al gerealiseerd.