Seamless ticketing


→ NMBS

 

Het project "Seamless Ticketing" dat in 2020 door het innovatielab van de NMBS werd gelanceerd, wil het ticketproces voor passagiers vereenvoudigen en hen automatisch de beste prijs aanbieden op basis van GPS-gegevens en hun profiel. Het project werd getest met 400 passagiers en later uitgebreid tot 600 passagiers in een reële omgeving. 

Het project is innovatief omdat het een revolutionaire modus na betaling introduceert, gebaseerd op het kopen van tickets vóór de reis. Het projectteam koos voor een iteratieve aanpak en testte de oplossing rechtstreeks met klanten, waarbij op basis van hun feedback verbeteringen werden aangebracht. De technologie is ook innovatief omdat zij gebruik maakt van een check-in/check-out systeem dat automatisch de ticketing en betaling activeert. Het project heeft een aanzienlijke impact gehad op de verbetering van de klantenervaring en de interne processen bij de NMBS. 

Uit de resultaten van de tests blijkt dat de klanten zeer tevreden zijn over de oplossing, en de technologie heeft vele voordelen voor de NMBS, zoals het verzamelen van klantgegevens, fraudedetectie en intermodale oplossingen. Bij het project waren veel interne en externe belanghebbenden betrokken, waaronder klanten, de minister van Mobiliteit, het Raadgevend Comité voor de reizigers en de Gegevensbeschermingsautoriteit.