Tech Forces against Drugs

 

FOD FINANCIËN (Douane)

 

Dit innovatie-initiatief heeft tot doel de opsporing van illegale of gevaarlijke goederen, zoals drugs, wapens en gesmokkelde tabak, die via Belgische havens en luchthavens passeren, te verbeteren.

Het initiatief, "100% scanning" genaamd, heeft tot doel alle risicovolle goederen op de losplaats te scannen met behulp van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI). Het initiatief steunt op drie belangrijke pijlers: scannen op de losplaats, het gebruik van kunstmatige intelligentie om de beelden efficiënter te analyseren en de ontwikkeling van een IT-platform om het initiatief te ondersteunen. Het gebruik van AI om anomalieën op te sporen en individuele goederen in containers te identificeren is het meest innovatieve element van het project.

Het initiatief zal naar verwachting het aantal gescande containers verdubbelen, het aantal fout-positieven met 50% verminderen en het aantal inbeslagnames van verboden goederen verhogen. In eerste instantie ligt de nadruk op de haven van Antwerpen om de invoer van cocaïne te bestrijden.