Organisaties die kunnen deelnemen

Organisaties die kunnen deelnemen

Deze Federale Innovatie Award richt zich tot alle overheidsdiensten binnen de federale overheid, met uitsluiting van de overheidsbedrijven.
Ben je niet zeker of jouw organisatie toegelaten wordt om deel te nemen aan de Federale Innovatie Award, dan kan je dat gemakkelijk in de lijst hieronder nagaan.

Heb je nog vragen, contacteer ons dan.

121 resultaten
POD Wetenschapsbeleid
Paleis voor Schone Kunsten
Penitentiaire inrichtingen
Poolsecretariaat
RIZIV
Raad van State
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Rechterlijke Orde
Regie der Gebouwen
Rekenhof
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie